20% REDUCERE

Alege să colaborăm pe partea de contabilitate şi beneficiezi de 20% reducere pentru o perioadă de 2 luni.

CONTABILITATE ŞI CONSULTANŢĂ FISCALĂ

Contabilitatea este știința și arta stăpânirii afacerilor, în care scop se ocupă cu

"măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestiunea și controlul activelor"

    Pentru că suntem profesionişti, pentru că ne place promptitudinea, şi nu în ultimul rând pentru că nu ne dorim să fim numai nişte prestatori de servicii, ci mai degrabă parteneri, echipa CERTIC oferă servicii de contabilitate complete şi de calitate.

   

    Servicii noastre de contabilitate cuprind următoarele:        

- înregistrăm în programul de contabilitate Synchron toate documentele contabile, în ordine cronologică şi sistematică;                                       

- oferim consultanţă cu privire la întocmirea corectă a documentelor primare;

- ţinem evidenţa analitică şi sintetică a partenerilor (clienţi, sau după caz, furnizori);

- ţinem evidenţa mijloacelor fixe, efectuând inlcusiv calculul amortizării;

- ţinem evidenţa trezoreriei şi a conturilor bancare (în RON sau în valută);

- întocmim jurnalele de vânzări şi cumpărări;

- întocmim ordinele de plată pentru toate obligaţiile către stat (impozite, TVA, dividende etc);

- înregistrăm fişele de evidenţă pe plătitor şi obţinem certificate de atestare fiscală;

- întocmim declaraţiile lunare sau trimestriale (D300, D394, D390, D100, D101 ş.a.);

- înregistrăm balanţa de verificare lunară;

- ne reprezentăm clienţii în cazul controalelor fiscale;

- înregistrăm registrele obligatorii (Registrul Inventar, Registrul Jurnal şi Registrul de Evidenţă Fiscală);

- întocmim situaţiile financiare în termenele stabilite de lege;

- întocmim dosarul de inventariere;

- oferim un raport lunar de activitate (datorii ce sunt de achitat, situaţia profitului/pierderii);