MISIUNEA ŞI VIZIUNEA ECHIPEI CERTIC

  „Suntem ceea ce facem în mod repetat.

                                                                                                                                          Prin urmare excelenţa nu este o acţiune, ci un obicei.”

Aristotel

Misiune

    Misiunea noastră este de a susține afacerile clienților prin oferirea unor soluții financiar-contabile complete (servicii de consultanță financiar-contabilă, fiscală și de afaceri, contabilitate și expertiză contabilă), menite să reprezinte suportul deciziilor economice și financiare necesare în coordonarea activității acestora.

 

Viziune

    Interesele clientului reprezintă pentru echipa noastră o prioritate, motiv pentru care activitatea membrilor CERTIC este orientată în permanenţă spre îmbunătăţirea şi perfecţionarea activităţii acestuia. Ne informăm clienţii permanent în legătură cu modificările legislative care apar în domeniu şi care au legatură cu activitatea depusă de aceştia.

    Prin angajamentul pentru calitate, orientare către client și profesionalism, viziunea noastră este să fim recunoscuți ca un partener puternic și stabil și ca cea mai bună alegere în ceea ce privește serviciile fiscale și contabilitatea financiară.

 


Valori

    Angajaţii noştri dau valoare companiei şi participă în mod esenţial la succesul acesteia, fiind împreună responsabili pentru îndeplinirea misiunii noastre. Recunoaştem calitatea, motivarea şi performanţa ca factori principali în atingerea succesului.

    Totodata, principalele valori aflate la baza îndeplinirii activităţii noastre profesionale sunt integritatea, flexibilitatea, obiectivitatea, competenţa profesională, confidenţialitatea, transparenţa, dinamismul şi inovaţia.