SERVICII

Operaţiuni prealabile
1. Cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă;

Înregistrare
1. Cererea de înregistrare;
2. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei;
3. Declaraţia că persoana are calitatea de asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată sau că societatea cu răspundere limitată cu asociat unic nu este asociat unic în altă societate cu răspundere limitată;
4. Actul constitutiv;
5. Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social;
6. Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de asociaţi la capitalul social;
7. Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice;
8. Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii;

Operaţiuni prealabile
1. Cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă;

Înregistrare
1. Cererea de înregistrare;
2. Anexa 1 privind înregistrarea fiscală;
3. Declaraţia-tip pe propria răspundere care să ateste că nu desfăşoară activitate la sediul profesional, sedii secundare sau în afara acestora, sau care să ateste  îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii;
4. Cartea de identitate sau paşaportull titularului PFA;
5. Documentele care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional/punctelor de lucru;
6. Specimenele de semnătură al persoanei fizice autorizate;

Operaţiuni prealabile
1. Cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă;

Înregistrare
1. Cererea de înregistrare;
2. Anexa 1 privind înregistrarea fiscală;
3. Declaraţia-tip pe propria răspundere care să ateste că nu desfăşoară activitate la sediul profesional, sedii secundare sau în afara acestora sau care să ateste  îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii;
4. Cartea de identitate sau paşaportul titularilor întreprinderii individuale ;
5. Documentele care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional/punctelor de lucru;
6. Specimenul de semnătură al întreprinzătorului persoană fizică, titular al întreprinderii individuale;

  Apelează cu încredere la echipa noastră şi pentru servicii precum:

- modificarea denumirii;

- schimbarea formei juridice;

- schimbarea sediului social în acelaşi judeţ;

- schimbarea sediului social în alt judeţ;

- prelungirea duratei de funcţionare;

- reducerea duratei de funcţionare;

- modificarea obiectului de activitate;

- actualizarea obiectului de activitate;

- modificarea declaraţiilor pe propria răspundere;

- modificarea capitalului social;

- reducerea capitalului social;

- transmiterea părţilor de interes şi a părţilor sociale;

- suspendarea sau reluarea activităţii;

- schimbarea membrilor organelor de conducere şi de control;

- înfiinţarea sau desfiinţarea de sedii secundare;

- modificarea datelor de identificare;

- excluderea sau retragerea asociaţilor.

SOLICITĂ ÎNFIINȚARE

Completează câmpurile de mai jos și vei primi în cel mai scurt timp o ofertă personalizată.

Required
Required
Required
Required