RESURSE UMANE

O funcţionare eficientă a companiei are nevoie de un bun management al resurselor umane.

                 Privind activităţile de personal - salarizare serviciile pe care le putem presta sunt următoarele:

- mentinerea relaţiei cu Inspectoratul Teritorial de Muncă ( înregistrarea societăţii nou înfiinţate şi obţinerea parolei pentru transmiterea on-line a Registrului electronic de evidenţă a salariaţilor – REVISAL);

- întocmirea şi transmiterea REVISAL;

- întocmirea şi transmiterea în REVISAL a contractelor de muncă, a actelor adiţionale, precum şi a tuturor modificărilor referitoare la contractele de muncă;

- întocmirea dosarelor de personal;

- întocmirea Regulamentului de ordine interioară a societăţii;

- întocmirea contractului colectiv de muncă;

- întocmirea adeverinţelor pentru salariaţi;

- întocmirea statelor de plată lunare;

- întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind obligaţiile salariale ( Declaraţia 112);

- întocmirea ordinelor de plată privind obligaţiile salariale;

- întocmirea şi depunerea fişei fiscale 205;

- asistenţă în timpul controalelor Inspectoratului Teritorial de Muncă.